Yoga motverkar stress

ARTIKLAR

 

Minska stressen med yoga och meditation

och få in mer egentid i vardagen.  


YOGA OCH MEDITATION MOTVERKAR STRESS

 

Långvarig stress bryter ner och är roten till en lång rad sjukdomstillstånd. I många fall leder stressen både till utbrändhet och depression, och är idag ett av de största hindren för välmående.

 

Den skadliga stressen uppstår när kroppens system för läkning och återhämtning aldrig riktigt slås på, eftersom vi inte får den vila och avslappning vi behöver. Istället försätts kroppen i ett slags ”standby-läge” där kroppens försvarssystem ständigt arbetar och snabbt tömmer oss på kraft. Många viktiga kroppsfunktioner går bara på halvfart, t ex matsmältningen och immunförsvaret. Vi hamnar i en ond cirkel där det bara blir svårare och svårare att varva ner och få återhämtning.

 

Aktivitet förbränner stresshormoner och därför är det viktigt med motion vid stressymptom. Lugnare former av yoga ger många fördelar eftersom rörelserna är utformade för att balansera kroppens system och utförs med stort fokus på andning och mindfulness. Det är mycket lugnande och gör att kroppens system för läkning och återhämtning slås på.

 

Kroppens stressreaktioner

Kroppens aktivitet och vila styrs av två nervsystem som kallas sympatiska och parasympatiska nervsystemen.

 

Det sympatiska nervsystemet mobiliserar kroppens resurser i krävande situationer. Hela kroppen försätts i ett slags ”stand by”-läge i väntan på att faran ska passera. Tillförseln av syrerikt och näringsrikt blod ökar till muskulaturen, liksom hjärt- och andningsfrekvensen. Matsmältningen och många andra viktiga funktioner saktar ner. Nivån av stresshormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin ökar. 

 

Det parasympatiska nervsystemet läker och bygger upp kroppens resurser och dominerar vid vila och avslappning. Hjärtfrekvensen minskar och blodtrycket sjunker. Tarmrörelserna ökar och matsmältningen förbättras. Kroppens system för reparation, återhämtning och förnyelse aktiveras.  Nivån av stresshormoner sjunker 

 

Stressens skadeverkningar

Gaspådraget i kroppen vid en stressreaktion är gjort för att aktiveras under en kort stund. Därefter behöver kroppen vila och återhämta sig för att andra viktiga kroppsliga funktioner ska få utrymme. Om stressen blir utdragen över en längre tid aktiveras det sympatiska nervsystemet alldeles för mycket, vilket gör att det parasympatiska nervsystemet aldrig riktigt slås på. Följden blir att kroppens system för återhämtning och återuppbyggnad inte heller kommer igång. Det här kan få många skadeverkningar, t ex dålig förbränning, försämrad matsmältning, minskad sexlust och ökat åldrande på cellnivå. Dessutom ökar utsöndringen av stresshormonet kortisol från binjurarna, vilket gör att immunförsvaret och kroppens naturliga läkningsförmåga hämmas och ger ökad risk för inflammationer i kroppen.

 

Till sist tar också binjurarna skada av att befinna sig i ständig överväxel. Utmattade binjurar övergår från att fungera stabilt och skapa exakt rätt mängd hormoner för situationen till att producera för lite eller för mycket hormoner. Ofta påverkas även andra organ som måste arbeta extra för att kompensera för binjurarnas svagheter, t ex bukspottkörteln, hjärtat, levern och sköldkörteln. På det här viset rubbas balansen allvarligt i kroppens komplexa system och man blir oerhört stresskänslig och reagerar lätt med irritation, ilska och andra oönskade känsloyttringar i pressade situationer. Det blir en ond spiral där det bara blir svårare och svårare att varva ner och få återhämtning.


Kronisk stress leder även till förändringar i hjärnan. Man har t ex kunnat se att de delar av hjärnan som styr arbetsminnet, mental flexibilitet, koncentrationsförmåga, beslutsfattande och förmågan att organisera och planera försämras. Det går att bli frisk igen – men det tar tid. Reparationsarbetet i hjärnans nervsystem kan ta månader eller flera år att läka. Därför är det viktigt att vi inser faran i tid och börjar omprioritera hur vi använder vår tid.  


Vägen tillbaka

För att komma tillbaka måste vi se till att få tillräckligt med sömn, vila och återhämtning, så att kroppens återuppbyggnadssystem får chansen att skapa balans igen. Här är det viktigt att hitta metoder som ger rätt återhämtning och som får ner kroppens stressnivå. Det räcker inte bara med fysisk vila, utan även sinnet måste få ro, så att den ständiga hjärnaktiviteten och inre stressen kan släppa taget. Eftersom hälsosam aktivitet förbränner stresshormoner är det också viktigt med motion vid stressymptom. Rörelse motverkar också depression som ofta blir en föjld av stressen.

 

Hälsosamma sätt att bli av med stress är till exempel:

 - Motion och fysisk aktivitet (som ej är tävlings- och prestationsinriktad)

 - Yoga, yinyoga, tai chi och chi gong

 - Mindfulness och meditation

 - Frisk luft och solsken

 - Hälsosam mat med mycket frukt och grönt

 - Massage & stressreducerande behandlingar

 

Yinyoga och  lugnare former av yoga ger många fördelar eftersom rörelserna i sig är utformade för att stärka och balansera kroppens system och utförs med stort fokus på andning och mindfulness. Det gör att det parasympatiska nervsystemet aktiveras samtidigt som kroppen får rörelse. Ett skönt sätt att hjälpa kroppen att läka och återhämta sig!


Meditation är också ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att stressa ner, stilla tankarna och släppa alla krav och måsten. Mängden stresshormoner faller markant och på så vis minskar meditation ångest och skapar mer positiva tankar. Det ger även ett positivt inflytande på vår motståndskraft mot sjukdomar, eftersom stress gör oss mer sårbara för bland annat infektioner. 


Yoga och meditation är kraftfulla verktyg för att minska stress, finna inre lugn och skapa mer

positiva tankar. 


FORTSÄTT LÄSA OM YOGA

 

Yoga har otroligt mycket att erbjuda. Yoga är ett sammanhållet system som hjälper oss att komma i harmoni med oss själva och omgivningen. Yogaövningar har effekt på både kropp och sinne, och handlar i grund och botten om balans. Denna gamla och holistiska disciplin kan omvandla både kropp och välmående med långsiktiga hälsofördelar. 

 

Kan lugn, mjuk yoga verkligen göra skillnad?  Läs om de positiva effekterna av lugn, mjuk och inkännande yoga.

 

Läs mer

Kroppen behöver rörelse för att må bra och fungera optimalt. Även när man är stressad, utbränd och har ont i kroppen.

 

Läs mer

Yoga är träning som involverar och syresätter hela kroppen. Rörelserna stimulerar, stärker och balanserar kroppens olika system.

 

Läs mer

Yoga handlar inte om de perfekta poserna. Alla kroppar är olika och det är viktigt att respektera kroppens gränser.

 

Läs mer

I yoga läggs stor vikt vid att röra sig med medveten närvaro och i koordination med en lugn, kontrollerad andning.

 

Läs mer

Meditation har många positiva effekter och är ett kraftfullt verktyg för att förändra både sig själv och sitt liv till det bättre.

 

Läs mer