Kraften i meditation

ARTIKLAR

 

Hämta kraft och styrka inifrån.

KRAFTEN I MEDITATION

 

Meditation är något av det bästa vi kan göra för att hitta inre lugn, balans och fokus i en stressig vardag. Men det är också ett sätt att lyssna inåt och öppna upp för sin inre kraft och vägledning.


Allt fler väljer att låta meditation bli en daglig rutin för att hitta lugn, koncentration och energi i en stressig vardag. Meditation ger oss verktyg och metoder för att leva livet med mindre stress och oro, bättre skärpa och fokus, större medkänsla och empati, djupare kärlek och fler glädjestunder.  

 

Meditation är en uråldrig teknik som alla kan lära sig. Den som mediterar går in i ett tillstånd av fullständig avslappning, där både kropp, sinne och själ får ro. Fysiskt sänks hjärtfrekvensen och andningen saktas ner. Må-bra-hormonet serotin aktiveras, vilket gör oss mer tillfreds och hjälper oss att hålla fokus. Känslan av lugn kan sitta kvar i flera timmar efteråt. När vi saktar ner kan vi också se saker tydligare. Det blir lättare att se nya möjligheter och undvika misstag. Att sakta ner gör oss också mer effektiva och kreativa.

 

Många hälsovinster

Meditation har många djupgående effekter. Den rör vid en rad krafter i vårt inre som kan gagna vår fysiska hälsa till den grad att det förlänger livet och förbättrar livskvaliteten. Meditation framkallar ett unikt fysiologiskt tillstånd, där en hög sinnesnärvaro upprätthålls samtidigt som man når ett tillstånd av djup vila och avspänning. När hjärnvågorna saktar ner får kroppen också en chans att återställa kroppens jämvikt och nå ett tillstånd av inre balans som är optimalt för kroppens läkningsförmåga. Som ett resultat kan kroppen också börja läka sig själv från djupt liggande stress och spänningar som stör de normala funktionerna. En annan effekt är att vårt sömnhormon melatonin ökar vilket leder till bättre sömn.

 

Meditation har också ett stort medicinskt värde då den kraftfullt påverkar både kropp/nervsystem och sinnet. Istället för att vara inställd på ett stressat kamp- eller flykttillstånd blir hjärnan mer avslappnad och positiv av meditation. Mängden stresshormoner faller markant och på så vis minskar meditation ångest och skapar mer positiva tankar. Det ger även ett positivt inflytande på vår motståndskraft mot sjukdomar, eftersom stress gör oss mer sårbara för bland annat infektioner. Studier visar att meditation stärker immunförsvaret och immunsystemets förmåga att bilda antikroppar som angriper bakterier och virus.

 

Det finns även många andra hälsovinster med meditation. Forskning har visat att meditation även fungerar för att minska kronisk smärta. När man är sjuk och har ont blir man rädd och orolig. Det förvärrar smärtorna och man hamnar i en ond cirkel. Genom att slappna av bryter meditation den här spiralen. Det finns en studie som visar ett endast en timmes meditation kan minska smärta med 40 procent, vilket gör det mer effektivt än morfin som minskar smärta med en fjärdedel.

 

Inre lugn och harmoni

Varje cell i våra kroppar påverkas av våra känslor och tankar. Genom att uppmuntra positiva tankar och känslor i meditation skapar vi en harmoniserande effekt både på cell- och energinivå. Meditation är därför också en väg till emotionellt välmående där vi tränas att vara mer öppna och accepterande. Det hjälper oss att lättare hantera livets svårigheter och att känna oss mer avspända och tillfreds oavsett vad livet serverar oss.


Mentalt får meditation oss att vända blicken inåt, mot den inre världen. Tanken är att få kontroll över denna inre värld för att hitta balans och frid. Meditation lär oss att vi råder över varje ögonblick och att vi kan lindra det lidande som tycks uppstå från yttre omständigheter. Med meditation kan vi förändra våra tankar så att de blir mer kärleksfulla, välmenande och läkande. Att arbeta med sinnet är det enda som leder till att vi på djupet kan känna oss mer lyckliga och nöjda med den värld vi lever i. Med ökat mentalt fokus får vi också större klarhet, mental styrka och inre lugn.

 

Stärker intuition och inre vägledning

Meditation tar oss in i ett tillstånd av ro och kontemplation, där kropp och sinne kan frigöra sig från stress och trötthet. I tystnaden och stillheten skingras tankarna och vi ser allt klarare. Med regelbunden meditation stärker vi vår intuition och personliga kraft. 


Andligt kan meditation lyfta vår energi högre och ge oss tillgång till vårt djupaste själv och en större känsla av lycka. Vi får här en möjlighet att utforska vår viktigaste relation – den med vårt sanna jag och vår inre kärna och själ. Svaren på varje fråga som vi någonsin kan ställa oss själva finns därinne. Vi behöver bara ge oss själva lov att höra svaret. När vi lyssnar inåt stärker vi vår intuition och vi kan få kontakt med de bilder, tankar och idéer som ger oss vägledning från själen.


Börja praktisera 

Så det finns massor av goda anledningar att börja meditera. Att meditera är att ta hand om sig själv. Man får tillbaka ork och energi, sover bättre och får lättare att uppleva att det finns en mening med livet. På längre sikt gör meditation att vi upplever mindre stress och blir klarare i huvudet och mer positiva.

 

När man börjar meditera, kan sinnet göra uppror och tänka ut hundra ursäkter för att inte göra övningarna. Men ha tålamod och håll ut – det tar tid för sinnet att tystna och bli stilla. Gör hellre dina meditationsövningar lite och ofta, än längre stunder mer sällan. Att gå med i en meditationsgrupp kan hjälpa dig att komma igång eller att regelbundet få stunder av meditation och egentid som lyfter dig, ger dig inspiration och gör dig starkare. Med tålamod och lite övning får du ett genialt verktyg för både kropp och själ.

 


Meditation hjälper oss att stressa ner, släppa tankar och släppa vardagen. Vi får en ökad självkännedom och ett inre lugn. Den hjälper oss att hitta balans i livet och gör väldigt gott för vårt välmående och personliga utveckling.

FORTSÄTT LÄSA OM YOGA

 

 Yoga har otroligt mycket att erbjuda. Yoga är ett sammanhållet system som hjälper oss att komma i harmoni med oss själva och omgivningen. Yogaövningar har effekt på både kropp och sinne, och handlar i grund och botten om balans. Denna gamla och holistiska disciplin kan omvandla både kropp och välmående med långsiktiga hälsofördelar. 

 

Yoga är träning som involverar och syresätter hela kroppen. Rörelserna stimulerar, stärker och balanserar kroppens olika system.

 

Läs mer

Yoga handlar inte om de perfekta poserna. Alla kroppar är olika och det är viktigt att respektera kroppens gränser.

 

Läs mer

I yoga läggs stor vikt vid att röra sig med medveten närvaro och i koordination med en lugn, kontrollerad andning.

 

Läs mer

De lugna, avslappnande yinyoga-övningarna är en form av passiv, vilande stretch där man stannar kvar i varje position i flera minuter.

 

Läs mer

Lugnare former av yoga är mycket avstressande och aktiverar kroppens system för läkning och återhämtning.

 

Läs mer

Kan lugn, mjuk yoga verkligen göra skillnad?  Läs om de positiva effekterna av lugn, mjuk och inkännande yoga.

 

Läs mer