Hjärtats väg

Hjärtats väg


Hjärtats väg

- en online-kurs i sju delar


7 meditationer

- som öppnar dig för

kärlekens kraft!

Låt hjärtat visa vägen!

Kulturer runt om i världen har länge trott att hjärtat är kroppens centrum och intressant nog börjar många inom modern vetenskap stödja detta perspektiv och tror idag - baserat på deras studier - att hjärtat är mer kraftfullt, helande och transformerande än vi någonsin insett. 


I den här kursen kommer du att börja bygga en ny relation till ditt hjärta. Du får lära dig hur du uppnår tillstånd av lugn och harmoni som bringar ditt energisystem i balans med både kropp, sinne och själ och som också gör dig bättre rustad att möta livets olika utmaningar. Du kommer att få ta del av kraftfulla, helande meditationer och lära dig tekniker som ger dig tillgång till ditt hjärtas intelligens och som visar hur du kan använda kärlekens kraft för personlig, social och global transformation. 

 

Hjärtats väg är en kurs uppbyggd kring den senaste forskningen om hjärtats intelligens och om hur energi påverkar oss och vårt mänskliga hjärta. Här får du lära dig vad som krävs för att uppnå ”hjärtkoherens” där hjärtat, hjärnan och nervsystemet är samstämda och synkroniserade – vilket ger dig inre frid, en förnyad känsla av energi, klarhet i huvudet och ett starkt immunförsvar.


Kursen består av sju delar med var sitt tema som gör att du steg för steg öppnar upp för hjärtats kraft och lär dig att praktisera kärlek, medkänsla och harmoni för att skapa ett rikare, ljusare och mer tillfredsställande liv. Så här går kursen till:Varje vecka under kursens gång får du tillgång till:

- 1 ljudfil med en vägledd meditation (20-30 min)

- Tips på kompletterande övningar du själv kan göra för att praktisera i vardagen

- PDF-manual som förklarar och ger dig intressant bakgrundsfakta till veckans tema

(6-7 sidor + övningsdel, A4-format)


Var finns materialet?

Allt material kommer att finnas på särskilda kurssidor på Yogaandas hemsida samt på Google Drive. Varje fredag under kurstiden får du ett mejl med länkar till veckans kursmaterial som gör att du själv kan ta del av innehållet när det passar dig. Länkarna kommer bara att kunna användas under en tio-veckors period räknat från kursens startdatum, men via Google Drive har du möjlighet att själv ladda ner de filer och dokument du vill behålla. På så sätt kan du fortsätta lyssna till meditationerna och läsa PDF-materialet även efter kursens slut om du vill.  


Hur använder jag materialet?

Allt material är förinspelat och du lyssnar och tar till dig innehållet när det passar dig bäst. (Det blir alltså inga livesändningar.) De olika avsnitten släpps ett i taget varje fredag under sju veckor, men länkarna är som sagt giltiga ytterligare tre veckor. Det gör att det går fint att följa kursen även om du är bortrest, vill jobba extra länge med ett avsnitt eller av annan anledning har svårt att hinna med allt på sju veckor. Väljer du att själv ladda ner filerna kan du förstås använda dem så länge du vill och göra kursen i ett långsammare tempo, om du känner för det. 


Min rekommendation är att lyssna till de vägledda meditationerna åtminstone 3-4 gånger under den aktuella veckan. Har du tid varje dag är det förstås optimalt, men du får själv hitta fram till vad som känns rimligt för dig. I PDF-dokumentet får du också tips på övningar som kompletterar meditationerna och som hjälper dig att tillämpa och praktisera det du lärt dig i vardagen. Meditationerna går fint att göra när som helst på dagen och passar både på morgonen och kvällen. Eftersom det i grunden handlar om att etablera nya vanor och tillämpa nya färdigheter är övning och praktik nyckeln för att uppnå resultat. 


Pris:

895 kr


Kursstart:

Fredag 22 april 2022


Anmälningsformulär hittar du längst ner på sidan.


Hjärtats väg


- en kurs skapad av Helen AnderssonInnehåll:


Vecka 1 - Få kontakt med ditt hjärta

FÖRSTA NYCKELN: INRE FRID

Att öppna upp inåt och få kontakt med hjärtat är nyckeln för att få tillgång till hjärtats intelligens. För att nå dit behöver vi lära oss att hitta inre balans och känslomässigt lugn, även när livet känns skakigt och omvälvande. I första delen får du lära dig:


 • Att öppna upp hjärtats energicentrum
 • Att uppleva och fördjupa kontakten med ditt hjärta
 • Vikten av att minska stress
 • Att upprätta ett tillstånd av inre lugn och frid
 • Hjärtcentrerad andning
Vecka 2 - Synkronisera hjärta och hjärna

ANDRA NYCKELN: TACKSAMHET

Våra känslor är nyckeln till att uppnå hjärtkoherens – ett tillstånd där hjärtat och hjärnan synkroniseras och samarbetar i harmoni. De är viktiga för vårt välmående, men påverkar också vår långsiktiga hälsa. Den här andra veckan får du lära dig:


 • Vad hjärtats koherens innebär
 • Hur du växlar till ett inre tillstånd av hjärtkoherens
 • Kraften i våra tankar och känslor
 • Att skapa nya mönster i hjärnan som främjar harmoni, lycka och hälsa
 • Kraften i tacksamhet
 • Hur du kan använda affirmationer för att stärka effekten
Vecka 3 - Hur kärleken förbinder oss

TREDJE NYCKELN: KÄRLEK

När vi är i ett tillstånd av kärlek skapas ett starkt elektromagnetiskt fält runt hjärtat som även påverkar andra positivt. Genom att medvetet arbeta med kärlekens kraft kan vi förbättra våra relationer och sociala samvaro. Tredje veckan får du lära dig:  


 • Hur vi påverkar varandra genom de energifält vi utstrålar
 • Hur kärlekens kraft kan lyfta oss
 • Hur kärlek och medkänsla förbinder oss
 • Hur du höjer dina vibrationer och skapar ett fält av kärlek
 • Att bli mer medveten om energier och frekvenser
 • Vad menas med social koherens?
 • Vikten av att förbli i sitt centrum
Vecka 4 - Skapa positiva känslor

FJÄRDE NYCKELN: BALANS

Våra känslor påverkar oss på alla plan och för att få ett rikare och mer kärleksfyllt liv är det viktigt att vi lär oss självreglering – förmågan att ta kontroll över våra känslor och förvandla vår energi. Den här veckan får du lära dig: 


 • Vikten av positiva känslor
 • Att bli mer självmedveten och förändra dina vanemässiga mönster
 • Att hantera jobbiga känslor som oro, stress, frustration och hantera dina triggers
 • Hur du blir mer stabil i ditt humör och känslomässiga tillstånd
 • Hur du etablerar en ny baslinje – som blir ditt nya normalaVecka 5 - Förlåt det förflutna

FEMTE NYCKELN: FÖRLÅTELSE

Att följa hjärtats väg handlar om att börja leva med ett öppet hjärta. Det kan vara svårt om vi bär på trauman, undermedvetna blockeringar och begränsande uppfattningar om oss själva och andra. Allt detta är mönster och rädslor från det förflutna som fortfarande påverkar oss. De viktigaste nycklarna för att läka hjärtat och komma vidare är förlåtelse, acceptans och självkärlek. Under femte veckan får du lära dig:    


 • Förlåtelsens kraft
 • Att släppa taget om det förflutna
 • Självacceptans och kärlek till dig själv
 • Att frigöra låsta känslor och blockeringar
 • Att hantera smärta, lidande och mörka känslorVecka 6 - Intuition och hjärtats intelligens

SJÄTTE NYCKELN: TILLIT

Kärlek och ett öppet hjärta ger oss tillgång till en intuitiv intelligens som är kopplad till vårt större jag – det som många kallar vår själ. Med hjärtats intuitiva vägledning kan vi utveckla vår kreativa förmåga, finna smartare lösningar och navigera bättre i livets utmaningar: Under den här veckan får du lära dig:


 • Vad som menas med hjärtats intelligens
 • Att lyssna inåt och hitta svaren inom dig
 • Hur du öppnar upp dina intuitiva förmåga
 • Att göra bättre och mer glädjefyllda val baserat på vem du är
 • Hur din intuition är kopplad till flow och synkronicitet
 • Att våga ha tillitVecka 7 - Ditt bidrag har betydelse

SJUNDE NYCKELN: GLÄDJE

Vi är alla sammankopplade via våra energifält – även på en global, kollektiv nivå. Varje hjärta som utstrålar kärlek och koherens bidrar till att höja jordens vibrationer och gör det samtidigt lättare för fler att följa efter. Genom att väcka mänsklighetens hjärta – individ för individ – skapar vi den förändring i globalt medvetande som leder till en värld i fred och harmoni. Under kursens sista vecka får du lära dig:


 • Hur alla levande system på jorden är sammankopplade genom vår planets magnetfält
 • Att det vi matar in i det globala fältet har betydelse
 • Hur du själv bidrar till global sammanhållning och en värld i fred
 • Hur du blir ett utstrålande center som hjälper till att höja jordens vibration
 • Att låta hjärtats glädje bli din inre kompass


Från huvudet till hjärtat

De flesta av oss lever idag mer i huvudet än i hjärtat. Men visste du att hjärtat bokstavligt talat har ett eget medvetande och att det har ett elektriskt fält som är ungefär 60 gånger starkare än det fält som alstras från hjärnan och att hjärtats magnetfält är 5000 gånger starkare än hjärnan hos oss människor! Dessutom skickar hjärtat många fler neurala signaler till hjärnan än vad hjärnan skickar till hjärtat. I själva verket är det alltså hjärnan som följer direktiven från hjärtat och inte tvärtom. Numera vet vi också att hjärtat utgörs av 60-65% nervceller och inte muskelceller. Hjärtat är med andra ord så mycket mer än en muskelpump som pumpar runt blodet i vår kropp!

 

HeartMath Institute är ett forskningscenter i Kalifornien i USA som bedriver ledande forskning inom det här området. Deras omfattande studier visar att positiva känslor som kärlek och tacksamhet kan återställa vår kropp i harmoni och stabilisera hjärtats rytmer. I detta idealiska tillstånd av koherens överför hjärtats elektromagnetiska energi vågor av helande, inre frid och välbefinnande som inte bara påverkar oss själva, utan även andra omkring oss.


Är du redo att följa hjärtats väg?

Fyll i din anmälan nedan för att boka din plats i kursen och gör dig redo för sju spännande veckor som öppnar ditt hjärta för kärlekens livsförändrande kraft.


Anmäl dig här till Hjärtats väg:


Pris: 895 kr

Kursstart: Fredag 22 april 2022
Fyll i formuläret nedan och skicka iväg. Efter din anmälan kommer du att få en bekräftelse via mejl med information om betalningsuppgifter. Normalt får du svar inom ett dygn, men har du inte fått svar efter två dagar - hör av dig igen, då är det något som blivit fel.


Obs! Kolla noga att din e-postadress blir rätt ifylld, annars kommer mitt svar inte fram till dig!

 
 
 
 
 
 
Ja, tack! Jag vill anmäla mig till "Hjärtats väg" med start 22 april. Pris 895 kr.
 
 
 


När du har tryckt på "skicka iväg" får du inom några sekunder en bekräftelse på att anmälan gått iväg i fältet nedanför skicka-knappen. Om ingenting händer beror det på att formuläret inte är korrekt ifyllt. Kolla i så fall igenom alla fält en gång till och komplettera med det som saknas och tryck på "skicka iväg" igen.